Somfy RTS

Somfy RTS

 POPIS SYSTÉMU SOMFY RTS

 

Řídicí systém Somfy RTS je systém bezdrátového dálkového ovládání, který je založen na přenosu povelů rádiovým signálem. Rádiový přenos využívá pásmo 433 MHz, které je pro tyto účely vyhrazeno v celé EU.

Řídicí systém Somfy RTS je primárně navržen pro ovládání slunečních a pohledových clon v bytech a rodinných domech. Možnosti použití systému Somfy RTS v obytné sféře jsou široké. Může sloužit pro ovládání jednoho jediného (případně několika nezávislých) zařízení a být tak alternativou k jednotkám z programu Somfy Uno. Může však také převzít funkci centrálního řídicího systému pro celý dům: řídit jednotlivá zařízení pomocí automatických povelů - od časové, sluneční či větrné automatiky, ale současně dává uživateli možnost zadávat povely manuálně na lokální i centrální úrovni.

V komerčních objektech lze systém Somfy RTS využít v rámci jedné místnosti, např. konferenčního sálu, posluchárny apod. Takových místností může být v jedné budově samozřejmě více.

Ochrana proti zneužití je zajištěna tím, že signál dálkových ovládačů je chráněn plovoucím kódem, který firma Somfy pro tento účel speciálně vyvinula (RTS = Radio Technology Somfy). Každý dálkový ovladač, případně každý kanál u vícekanálových ovladačů, má svůj vlastní, jedinečný kód, který není možné odposlechnout. Díky tomu lze také vyloučit reakci zařízení na povely cizích ovladačů.

Přijímače DO, vestavěné do pohonů i externí, umožňují uložit do paměti uživatelskou mezipolohu, označovanou “my“, kterou pak lze jednoduše kdykoli vyvolat stiskem tlačítka “my“/STOP.

Kontakt

Ondřej Kadič- Obchodní manager
Strakonická 37, Praha 5, 15000

+420 723 910 990